21 Ocak 2012 Cumartesi

HEPKEBİRLER CAMİİ (KASTAMONU)Kastamonu'nun bir mahallesine adı verilen cami ve türbe yapılış tarihi bilinmemektedir.Şer'iyye sicillerinden anlaşıldığına göre miladi 1675 yılından önce var olduğu anlaşılmaktadır.
Hepkebirler caminin doğu bitişiginde türbe bulunmaktadır bu türbede Peygamber efendimizin sahabilerinden 
Kays’ ül – Hemedani El – Asgari Hz.lerine aittir.Bu türbede dokuz adet sanduka bulunmaktadır.Diğer sandukalarda bulunan  zatlar Samur Dede ve Hamza Yunni adlı zatlardır.Diğer sandukalarda yatan zatların isimleri bilinmemektedir.
Hiç yorum yok: